Hoạt động chuyên môn

Thông tư 57/2015/TT-BCT Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ do Bộ Công thương quản lý; trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ.

Đăng ngày: 21/03/2016 bởi user

Thông tư 57/2015/TT-BCTQuy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ doBộ Công thương quản lý; trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sởđủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ.

I. Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

Về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và nước sử dụng để sản xuất, chế biến thực phẩm được Thông tư số 57 quy định như sau:

1. Nguyên liệu sử dụng để sản xuất, chế biến thực phẩm phải bảo đảm:

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Lưu giữ thông tin liên quan bảo đảm truy xuất được nguồn gốc;

- Được bảo quản phù hợp với điều kiện, tiêu chuẩn và hướng dẫn bảo quản của nhà cung cấp;

- Không được để chung với hàng hóa, hóa chất và những vật dụng khác có khả năng lây nhiễm chéo hoặc không bảo đảm an toàn thực phẩm.

2. Thông tư 57/2015 Bộ Công thương quy định phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm sử dụng cho thực phẩm phải thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định của Bộ Y tế;

3. Cơ sở phải có đủ nước sạch để sản xuất, chế biến thực phẩm phù hợp với QCVN 01:2009/BYT.

II. Nguyên tắc quản lý, trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

1. Nguyên tắc quản lý:

Theo Thông tư số 57/2015/BCT, các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ phải được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền do UBND cấp tỉnh phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

2. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và xử lý vi phạm

- Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

+ Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ quy định tại Điều 10 Thông tư 57 năm 2015;

+ Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ theo Thông tư 58/2014/TT-BCT.

- Cơ quan có thẩm quyền do UBND cấp tỉnh phân cấp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn có trách nhiệm:

+ Phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất thực phẩm an toàn;

+ Tổ chức cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (Mẫu 4 Thông tư số 57/2015/TT-BCT) tại địa phương theo phân cấp quản lý. Thực hiện kiểm tra sau cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

- Việc xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thực hiện theo quy định hiện hành về xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Thông tư 57 có hiệu lực từ ngày 15/04/2016. Bãi bỏ quy định về “cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ” tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 58/2014/TT-BCT.

Xem chi tiết Thông tư 57/2015/TT-BCT tại đây

Xem thêm 02 văn bản liên quan cùng nội dung:

Thông tư 59/2014/TT-BCT quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dầu thực vật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành tại đây

Thông tư 54/2014/TT-BCT quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành tại đây

Nguồn: Phòng Thanh tra - Pháp chế 

Các tin liên quan