Hoạt động chuyên môn

Lực lượng Quản lý thị trường tổng kết công tác 2015, triển khai nhiệm vụ 2016

Đăng ngày: 18/01/2016 bởi user

        Chiều ngày 15 tháng 01 năm 2016, Cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng - Phó Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải - Trưởng Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương đã tới tham dự Hội nghị.

        

Toàn cảnh Hôi nghị tổng kết công tác 2015, triển khai nhiệm vụ 2016

của lực lượng quản lý thị trường

        Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2015

        Báo cáo tại Hội nghị, ông Trịnh Văn Ngọc, Cục trưởng Cục QLTT, Bộ Công Thương cho biết, năm 2015, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo được chuyển biến tích cực. Cụ thể, trong năm 2015, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra 174.248 vụ; phát hiện, xử lý 103.746 vụ vi phạm; tổng số thu nộp ngân sách 459,8 tỷ đồng, giá trị hàng tịch thu chưa bán 133,8 tỷ đồng. ước trị giá hàng tiêu hủy 114,7 tỷ đồng. Đối với công tác chống buôn lậu thuốc lá, đã giảm 30% lượng thuốc lá nhập lậu, trong đó lực lượng QLTT đã góp phần bắt giữ trên 1,9 triệu bao.

        Trong công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật, lực lượng QLTT cả nước đã triển khai 7.372 đợt tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 40.742 tổ chức, cá nhân kinh doanh thông qua các hoạt động kiểm tra kiểm soát; tổ chức ký cam kết đến 239.623 đối tượng kinh doanh.

        Với vai trò là thành viên của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia các cấp, lực lượng QLTT cả nước đã tham mưu, đề xuất với UBND, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt các ngành chức năng tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại.

        Tuy nhiên, ông Trịnh Văn Ngọc cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai, lực lượng QLTT vẫn còn gặp phải những khó khăn vướng mắc. Đặc biệt, hệ thống văn bản pháp luật về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chưa đồng bộ, còn chống chéo. Nhận thức về công tác đấu tranh chống buôn lậu tuy đã nâng lên song có lúc, có nơi chưa được quán triệt đầy đủ và thống nhất giữa các ngành, địa phương. Công tác phát triển và xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn khi liên hệ và phối hợp với các doanh nghiệp, Hiệp hội trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ phát triển trong kiểm tra, xử lý. Năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công tác QLTT chưa đồng đều nên đã ảnh hưởng đến công tác tham mưu, kiểm tra, xử lý vi phạm. Trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ vừa thiếu, vừa lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, v.v…

        Nhận thức được những khó khăn còn tồn tại, ông Trịnh Văn Ngọc cho biết, trong năm 2016, Cục QLTT sẽ tập trung bám sát, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Công Thương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nâng cao năng lực thực thi pháp luật của cơ quan, công chức làm công tác QLTT. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, triển khai các hoạt động hỗ trợ công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

        3.000 hộ cam kết không kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả trên địa bàn Hà Nội

        Phát biểu tham luận tại Hội nghị, ông Chu Xuân Kiên – Phó giám đốc Sở Công Thương, - Chi Cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, qua thực tiễn công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng vi phạm chất lượng, an toàn thực phẩm, Chi cục QLTT Hà Nội nhận thấy hệ thống văn bản còn nhiều bất cập, chưa thống nhất. Khái niệm hàng giả được quy định tản mạn tại nhiều văn bản khác nhau, còn mâu thuẫn, chồng chéo gây khó cho công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng trong đó có QLTT. Chế tài xử lý hành chính về hàng giả còn nhẹ, không đủ sức răn đe. Nhiều loại hàng hóa liên quan đến công tác an toàn thực phẩm chưa có quy chuẩn nên khó cho công tác quản lý. Nhiều văn bản quản lý còn chậm ban hành so với yêu cầu hoặc không ổn định cũng gây khó khăn cho công tác quản lý. Còn tồn tại nhiều văn bản dưới Luật gây áp lực cho doanh nghiệp.

        

                Ông Chu Xuân Kiên – PGĐ Sở Công Thương - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tham luận tại Hội nghị

        Chính vì vậy, ông Chu Xuân Kiên kiến nghị, trong thời gian tới cần tăng cường công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý, lực lượng chức năng. Bổ sung kịp thời các văn bản pháp quy, nhất là lĩnh vực an toàn thực phẩm, đồng thời có văn bản hướng dẫn áp dụng đảm bảo tính thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong việc kiểm tra, xử lý. Các ngành, các cấp cần chủ động tham mưu, đề xuất và đưa ra phương án xử lý các vấn đề bất cập trình cấp trên trực tiếp xử lý có hiệu quả vấn đề quản lý Nhà nước theo lĩnh vực, địa bàn quản lý, đồng thời huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể và quần chúng nhân dân trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng vi phạm chất lượng an toàn thực phẩm.

        Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bách – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2015, tình hình buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vẫn diễn biến phức tạp. Các hành vi vi phạm phần lớn là buôn bán hàng nhập khẩu không có chứng từ hóa đơn, không rõ nguồn gốc, là hàng nhập lậu, phần nhiều xuất xứ Trung Quốc, trong đó nổi cộm là tình hình hình buôn bán, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

     

        Ông Nguyễn Văn Bách – Phó Chi cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh báo cáo tại Hội nghị

        Triển khai nhiệm vụ năm 2016, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường, đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xây dựng quy chế phối hợp đồng bộ giữa các Sở, ban, ngành, quận, huyện và các đoàn thể. Chủ động phối hợp và triển khai công tác tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến và địa bàn giáp ranh với TP Hồ Chí Minh, nhất là tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An trong việc trao đổi và cung cấp thông tin về các đối tượng buôn lậu như thời gian hoạt động, tuyến đường vận chuyển… nhằm đề ra các biện pháp phối hợp đấu tranh. Quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ; tập trung đổi mới phương pháp trinh sát, điều nghiên nắm rõ đối tượng vận chuyển hàng nhập lậu để nhận dạng ra đầu nậu, từ đó truy tìm điểm tập kết hàng... để có biện pháp đấu tranh cụ thể, hiệu quả, triệt phá các đường dây, xử lý tận gốc; kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu thuốc lá trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

        Thị phần thuốc lá lậu đã giảm khoảng 30%

        Tại Hội nghị, ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam chia sẻ, trong năm 2015 Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt Chỉ thị số 30/CT-TTg, hỗ trợ các kinh phí để tổ chức sơ kết, tổng kết công tác chống buôn lậu. Cùng với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về sự độc hại của thuốc lá nhập lậu, khuyến cáo không nên mua bán thuốc lá nhập lậu. Phối hợp với Cục QLTT tuyên truyền, vận động đến các tủ bán lẻ thuốc lá; xử phạt hành chính cá nhân, tập thể tàng trữ, vận chuyển buôn bán thuốc lá lậu; đóng góp nhiều ý kiến về biện pháp triển khai công tác chống buôn lậu. Tham gia Ban soạn thảo sửa đổi Nghị định số 185/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

        Để công cuộc đấu tranh chống thuốc lá nhập lậu đạt hiệu quả cao hơn, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam kiến nghị Cục QLTT tiếp tục chỉ đạo lực lượng QLTT tất cả các tỉnh thành tăng cường quản lý thị trường nội địa, thường xuyên kiểm tra các điểm bán buôn, bán lẻ thuốc lá nhập lậu để kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm. Triển khai Nghị định và Thông tư hướng dẫn Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Kiến nghị các cơ quan, ban, ngành, địa phương ban hành văn bản yêu cầu cán bộ, công nhân, viên chức làm việc trong bộ máy hành chính Nhà nước không hút thuốc lá lậu vì hút thuốc lá lậu là tiếp tay cho buôn lậu, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

        Cần nỗ lực hơn nữa trong nhiệm vụ 2016

        Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh, trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều Hội nghị để bàn và triển khai công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Công tác này luôn luôn được Bộ Công Thương chú trọng thực hiện nhằm đem lại sự lành mạnh cho thị trường. Tuy nhiên, đây là một vấn đề cần sự vào cuộc mạnh mẽ và quyết liệt của Bộ Công Thương cũng như các cơ quan liên quan, chính vì vậy Bộ trưởng  Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh, năm 2016 nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Công Thương trong đó có Cục QLTT hết sức nặng nề. Việc hội nhập mở ra nhiều cơ hội tuy nhiên đi kèm với đó cũng là những khó khăn, các sai phạm, vi phạm, tội phạm tăng lên với tính chất tinh vi hơn. Chính vì vậy lực lượng QLTT phải nỗ lực hơn nữa. Trước mắt, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị cho đảm bảo cân đối cung cầu, giữ vững bình ổn giá không để xẩy ra thiếu hàng, sốt giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vui tươi lành mạnh, tiết kiệm và an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Đề nghị Cục QLTT nghiêm túc thực hiện.

        


                               Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng phát biểu tại Hội nghị

        Bên cạnh đó, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng kiến nghị với Chính phủ tiếp tục dành sự quan tâm cho lực lượng QLTT, chỉ đạo ban soạn thảo báo cáo Ủy ban Quốc hội thông qua Pháp lệnh QLTT, việc này sẽ giúp lực lượng QLTT có tiền đề triển khai các công việc trong thời gian tới.

        Trong tình hình mới, xen lẫn những cơ hội và khó khăn, Bộ Công Thương mong Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo, thường xuyên quan tâm đến công tác bảo vệ thị trường trong nước, tuyến biên giới, thống nhất tập trung tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ sản xuất trong nước, quyền lợi chính đáng của của nhà sản xuất.

        Tạo niềm tin cho những doanh nghiệp kinh doanh chân chính

        Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích mà lực lượng QLTT cả nước đã làm được trong năm 2015. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ rất quan tâm đến các ngành, các lĩnh vực tham gia vào công tác chống buôn lậu. Chính vì vậy, cần nhận thức rõ hơn về công tác QLTT trong giai đoạn hiện nay nhằm đảm bảo sản xuất và sức khỏe của người tiêu dùng. Với sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, một số địa phương đã ký kết không tham gia kinh doanh trái phép hàng giả, nhất là Hà Nội. Tuy mới được thực hiện ở Hà Nội nhưng đã tạo được niềm tin của nhân dân

        Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, mặc dù đã đạt những kết quả đáng khích lệ nhưng hiện tượng hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc vẫn còn được bày bán nhiều, nghiêm trọng trên địa bàn cả nước. Người đứng đầu các lực lượng chưa nhận thức hết tình hình nghiêm trọng của vấn đề. Đặc biệt nhận thức của một bộ phận cán bộ còn nhiều hạn chế. Đại bộ phận nhân dân chưa được phát động và ký kết không buôn bán, vận chuyển hàng lậu. Một bộ phận cán bộ QLTT còn tình trạng kiểm tra nhiều, xử lý ít, gây phiền hà, bảo kê, tiếp tay cho đối tượng buôn lậu. Công tác phối hợp, nhất là điều tra, truy tố chưa nghiêm. Thể chế chính sách còn sơ hở, dễ bị lợi dụng dẫn đến tình trạng nhờn pháp luật.

        

                    Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

        Phó Thủ tướng đề nghị, trong năm 2016, lực lượng QLTT cần bám sát tình hình, có nhận thức, hành động cụ thể trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Lực lượng QLTT phải mạnh và trong sạch. Phát động quần chúng ký kết các hợp đồng cam kết không kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả trên địa bàn. Phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện điều tra xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, tẩy chay hàng giả.

        Với tinh thần quyết tâm cao độ, Phó Thủ tướng tin tưởng rằng lực lượng QLTT sẽ hoàn thành những nhiệm vụ được giao nhất là trong công tác chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, đáp ứng mong mỏi của nhân dân, tạo niềm tin cho những cơ sở kinh doanh chân chính./.

                           Nguồn: Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Các tin liên quan