Tin hoạt động

LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2017

Đăng ngày: 29/09/2017 bởi user

        Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2017, sáng ngày 26/9/2017, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh An Giang tổ chức bồi dưỡng công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 cho công chức Quản lý thị trường. Đến dự có bà Trần Thị Thu Thanh Thủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh, cơ quan phối hợp hỗ trợ chuyên môn- Chi cục văn thư, lưu trữ có ông Nguyễn Minh Đức An, Trưởng phòng quản lý văn thư, lưu trữ và hơn 70 học viên là công chức 03 phòng chuyên môn, 13 Đội QLTT trực thuộc.

                

                                             Quang cảnh lớp bồi dưỡng

        Tại khóa học các học viên được giới thiệu chuyên đề Lập hồ sơ công việc và đánh bút lục, chuyên đề Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, chuyên đề Quản lý văn bản đi, đến, chuyên đề hướng dẫn sử dụng mạng nội bộ (VIC),...

                     

                                                      Đại diện Chi cục Văn thư lưu trữ

        Qua lớp bồi dưỡng công tác văn thư, lưu trữ lần này, các học viên đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ đối với hoạt động quản lý hành chính ở cơ quan, đơn vị, đồng thời trang bị thêm những kiến thức cơ bản cũng như những kỹ năng mới về công tác văn thư, lưu trữ nhằm nâng cao hiệu quả công tác, tránh được những sai sót không đáng có trong công tác văn thư, lưu trữ. Từ đó giúp cho công chức làm công tác văn thư, lưu trữ giải quyết, xử lý nhanh chóng công việc của mình; tham mưu đầy đủ và có hiệu quả cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn thư, lưu trữ; đảm bảo việc kiểm tra giám sát đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật hiện hành, đồng thời bảo vệ bí mật những thông tin có liên quan đến cơ quan, tổ chức và bí mật quốc gia, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của tỉnh./.

                                                          Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chínhCác tin liên quan