Tin hoạt động

LỚP HUẤN LUYỆN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ NĂM 2017

Đăng ngày: 28/08/2017 bởi user

        Thưc hiện thông báo chiêu sinh số 668/TB-PC64 ngày 14/8/2017 của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh An Giang về việc mở lớp huấn luyện cấp Giấy Chứng nhận sử dụng, Chứng chỉ quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ.

        Ngày 21/7/2017 tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng công an tỉnh, 21 công chức Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã tham gia tập huấn. Tại đây, đại diện các cơ quan, đơn vị được phổ biến kiến thức về các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, cấu tạo, tính năng, tác dụng của từng loại; các quy định được phép sử dụng trong các tình huống cấp thiết; cách xử lý một số tình huống thường gặp trong khi làm nhiệm vụ... từ đó giúp công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao khi sử dụng và quản lý công cụ hỗ trợ./.

              

                       Công chức Chi cục QLTT An Giang tham gia khóa học, Ảnh: Chi cục QLTT An Giang

               

                                      Tham gia thực hành, Ảnh: Chi cục QLTT An Giang

                                                              Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính


Các tin liên quan