Tin hoạt động

Thông báo mời thầu

Đăng ngày: 17/08/2017 bởi user

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện tham dự đấu thầu gói thầu "Mua sắm trang phục Quản lý thị trường niên hạn 2017-2018"

Xem chi tiết tại đây  Thông báo mời thầu


Các tin liên quan