Ban chỉ đạo 389

Thành lập Ban Chỉ đạo 389

Đăng ngày: 27/01/2015 bởi user

 Những năm qua, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ chưa đủ mạnh nên đã gây thất thu ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất của doanh nghiệp và sức khỏe người dân. Do đó, ngày 19-3-2014, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), đứng đầu là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Ban Chỉ đạo gồm nhiều bộ, ngành.

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia thay thế vai trò công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho Ban Chỉ đạo 127 trung ương trước đây. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Bộ Tài chính đảm nhận, với vai trò nghiên cứu và đề xuất các biện pháp, giải pháp đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất- kinh doanh hàng giả. Đồng thời, làm đầu mối kết nối hoạt động các thành viên Ban Chỉ đạo, bộ, ngành, cơ quan chức năng và các địa phương nhằm góp phần đẩy mạnh hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường của Đội QLTT số 3 - Ảnh: Chi cục QLTT An Giang

Ngày 3-7-2014, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1024/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có 25 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Anh Kiệt làm trưởng ban. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có 5 phó trưởng ban và 19 ủy viên (trước đây Ban Chỉ đạo 127 tỉnh có 19 thành viên). Vai trò của 5 phó trưởng ban sẽ tham mưu giúp việc cho Ban Chỉ đạo, gồm: Sở Công thương, Sở Tài chính, Công an, Hải quan và Biên phòng là các cơ quan có chức năng quan trọng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 7 thành viên mới của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, gồm: UBMTTQVN, Đài Phát thanh-Truyền hình và chính quyền 5 địa phương khu vực biên giới: Châu Đốc, Tân Châu, An Phú, Tịnh Biên và Tri Tôn.

Điểm mới trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh là vai trò của Mặt trận rất quan trọng, làm tốt công tác tuyền truyền vận động Nhân dân không tham gia, tiếp tay, giúp sức cho buôn lậu; mạnh dạn tố giác tội phạm về buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, nói: Nhiệm vụ công tác dân vận của Mặt trận các cấp sẽ đi sâu tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng các ngành chức năng làm tốt công tác chống buôn lậu. Vai trò phản biện xã hội của Mặt trận sẽ nghiên cứu, nắm bắt tình hình và phản hồi cho chính quyền các địa phương có chính sách phù hợp về phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho Nhân dân, nhất là khu vực biên giới. Khi người dân đã có công ăn việc làm, thu nhập và cuộc sống ổn định, sẽ hạn chế số người tham gia, tiếp tay, giúp sức buôn lậu.

Vai trò của 5 thành viên mới Ban Chỉ đạo 389 tỉnh là UBND các huyện, thị, thành biên giới nhằm huy động cả hệ thống chính trị và chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác chống buôn lậu là nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Anh Kiệt kiêm Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo 5 địa phương biên giới (TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu và huyện An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên) sớm thành lập Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện để thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các lực lượng chống buôn lậu nòng cốt (Hải quan, Biên phòng, Công an và Quản lý thị trường) tăng cường công tác phối hợp các ngành, các cấp, chính quyền địa phương khu vực biên giới đấu tranh, chống buôn lậu có hiệu quả, phải bắt tận gốc buôn lậu./.

                                                            Nguồn: Bài, ảnh: Hòa Bình (Báo An Giang)Các tin liên quan