Hoạt động chuyên môn

Hoạt động Công Đoàn

Đăng ngày: 28/04/2016 bởi user

        Ngày 27/4/2016, Tổ kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác tài chính năm 2015 và 3 tháng đầu năm 2016 của Công đoàn cơ sở Chi cục Quản lý thị trường.

        Trưởng đoàn kiểm tra là đ/c Hà Thị Đường, Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn lao động tỉnh.

            

                               Tổ kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh- Ảnh Chi cục QLTT

        Qua kiểm tra hoạt động, kết quả trong thời kỳ kiểm tra đơn vị chấp hành tốt chỉ đạo của Liên đoàn lao động tỉnh, quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên; được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động; hồ sơ sổ sách lưu trữ tốt; có dự toán, quyết toán đúng quy định.

        Bên cạnh đó, đơn vị cần hoàn chỉnh, bổ sung các quy chế nhiệm kỳ 2012-2017./.

                              Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính
Các tin liên quan