Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ các Phòng chuyên môn

Đăng ngày 13/01/2015, bởi user

Chức năng nhiệm vụ Đội Quản lý thị trường

Đăng ngày 13/01/2015, bởi user

Đội Quản lý thị trường là tổ chức trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát thị trường, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn và lĩnh vực được giao

Chức năng nhiệm vụ của Quản lý thị trường tỉnh An Giang

Đăng ngày 12/01/2015, bởi user

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Giám đốc Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương