Quyết định
STT Tên tài liệu Số hiệu Nơi ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú
1 Quyết định 2371/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 về việc tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu 26/12/2014 26/12/2014 Quyết định về việc tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu