Nghị định
STT Tên tài liệu Số hiệu Nơi ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú
1 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 81/2013/NĐ-CP Chính phủ 19/07/2013 19/07/2013
2 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 80/2013/NĐ-CP Chính phủ 19/07/2013 15/09/2013
3 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng 95/2013/NĐ-CP Chính phủ 22/08/2013 10/10/2013
4 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng 97/2013/NĐ-CP Chính phủ 27/08/2013 10/10/2013
5 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 99/2013/NĐ-CP Chính phủ 29/08/2013 15/10/2013
6 Nghị định quy định xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản 103/2013/NĐ-CP Chính phủ 12/09/2013 01/11/2013
7 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn 109/2013/NĐ-CP Chính phủ 24/09/2013 09/11/2013
8 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật 114/2013/NĐ-CP Chính phủ 03/10/2013 20/11/2013
9 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi 119/2013/NĐ-CP Chính phủ 09/10/2013 25/11/2013
10 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. 120/2013/NĐ-CP Chính phủ 09/10/2013 22/11/2013
11 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở 120/2013/NĐ-CP Chính phủ 10/10/2013 30/11/2013
12 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan 127/2013/NĐ-CP Chính phủ 15/10/2013 15/12/2013
13 Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính Thuế 129/2013/NĐ-CP Chính phủ 16/10/2013 15/12/2013
14 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan 131/2013/NĐ-CP Chính phủ 16/10/2013 15/12/2013
15 Nghị định quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 134/2013/NĐ-CP Chính phủ 17/10/2013 01/12/2013
16 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 155/2013/NĐ-CP Chính phủ 11/11/2013 01/01/2014
17 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 157/2013/NĐ-CP Chính phủ 11/11/2013 25/12/2013
18 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 158/2013/NĐ-CP Chính phủ 11/12/2013 01/01/2014
19 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp 163/2013/NĐ-CP Chính phủ 12/11/2013 31/12/2013
20 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. 167/2013/NĐ-CP Chính phủ 11/12/2013 28/12/2013
21 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia 169/2013/NĐ-CP Chính phủ 12/11/2013 01/01/2014
22 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện 174/2013/NĐ-CP Chính phủ 13/11/2013 15/01/2014
23 Nghị định quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực y tế 176/2013/NĐ-CP Chính phủ 14/11/2013 31/12/2013
24 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm 178/2013/NĐ-CP Chính phủ 14/11/2013 31/12/2013
25 Nghị định xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 179/2013/NĐ-CP Chính phủ 14/11/2013 30/12/2013
26 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 185/2013/NĐ-CP Chính phủ 15/11/2013 01/01/2014
27 Nghị định quy định chi tiết Luật cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh 71/2014/NĐ-CP Chính phủ 21/7/2014 15/9/2014
28 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 96/2014/NĐ-CP Chính phủ 17/10/2014 12/12/2014
29 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 40/2015/NĐ-CP Chính phủ 27/04/2015 20/6/2015
30 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 124/2015/NĐ-CP Chính phủ 19/11/2015 05/01/2016
31 NĐ 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu 03/9/2014 01/11/2014 Nghị định về kinh doanh xăng dầu
32 Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế 20/11/2014 10/01/2015 Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
33 NĐ 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ 19/11/2015 05/01/2016 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/.NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, mua bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng