Kết quả áp dụng ISO 9001:2008

Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Chi cục QLTT tỉnh An Giang

Đăng ngày: 15/01/2015 bởi user

            Công bố Hệ thống QLCL ISO 9001:2008

Quá trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 bước đầu tạo thói quen làm việc khoa học, hiệu quả hơn. Thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã xây dựng; việc tổ chức, thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc. Thông qua áp dụng ISO, lãnh đạo đơn vị điều hành công việc có hiệu quả hơn, nâng trách nhiệm của công chức thực hiện nhiệm vụ.              

    1.Về công tác văn thư lưu trữ

      Từ ngày 03/7/2012 đến nay Chi cục QLTT đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, trong đó có công tác văn thư, lưu trữ mang lại hiệu quả rõ rệt. Quá trình quản lý văn bản đi và đến được thực hiện trên môi trường điện tử và lưutrữ văn bản theo quy định. Văn bản đi được soạn thảo và phát hành qua văn phòng điện tử (còn gọi là mạng nội bộ) và thực hiện chữ ký số; văn bản đến được văn thư sao gửi Lãnh đạo Chi cục xử lý qua văn phòng điện tử, lãnh đạo chỉ đạo và phân công trực tiếp cho tập thể cá nhân thực hiện. Việc sử dụng, lưu trữ tài liệu, hồ sơ đã từng bước được thực hiện theo quy chuẩn nên thuận tiện cho việc tra cứu. 

Áp dụng ISO 9001:2008 trong công tác văn thư lưu trữ đang là nhu cầu cấp bách đối với cơ quan trong giai đoạn cải cách hành chính nhà nước. Bởi lẽ việc áp dụng ISO9001:2008 trong công tác văn thư, lưu trữ giúp cho công chức cơ quan nâng cao hiệu suất công việc, giải quyết xử lý nhanh chóng và đáp ứng được các yêu cầu của công việc. Hồ sơ tài liệu trở thành phương tiện theo dõi, kiểm tra côngviệc một cách có hệ thống, qua đó công chức có thể kiểm tra, rút kinh nghiệm góp phần thực hiện tốt các mục tiêu quản lý, năng suất, chất lượng, hiệu lực,hiệu quả và đây cũng là mục tiêu, yêu cầu của cải cách nền hành chính ở nước ta hiện nay 

2.Về công tác quản ý, kiểm tra và lưu trữ hồ sơ xử lý VPHC.                                                   

Đây là công việc thường xuyên của Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp thuộc Chi cục QLTT tỉnh, sau khi áp dụng HTQLC theo TCVN 9001:2008, Phòng đã áp dụng triệt để quy trình “Kiểm soát sản phẩm không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa”, sử dụng tối đa “phiếu yêu cầu hành động khắc phục/phòng ngừa” để khắc phục, giải quyết và phòng ngừa chung những hồ sơ đã được các Đội QLTT trực thuộc xác lập còn những tồn tại, sai sót.Nêu cụ thể những tồn tại trong các cuộc họp giao ban hàng tháng để các đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và để đánh giá được toàn diện nghiệp vụ của công chức mà lãnh đạo Chi cục có hướng đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Về công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
           Đối với nhiệm vụ này, Chi cục QLTT tỉnh chia làm hai hướng tiếp nhận:
          - Một là, đơn thư khiếu nại, tốcáo từ các tổ chức, cá nhân về những hoạt động liên quan đến tình hình sản xuấtkinh doanh thương mại trên thị trường về công tác chống buôn lậu, sản xuất,kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và những hành vi vi phạm khác. Nội dung này Phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp sẽ chịu trách nhiệm thụ lý,giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Hai là, đơn thư khiếu nại, tố cáo từ các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sảnxuất, kinh doanh, thương mại trên địa bàn, khiếu nại, tố cáo những nội dung liên quan đến nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, xác lập hồ sơ và xử phạt VPHC của lãnh đạo, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Nội dung này Phòng Tổ chức- Hành chính sẽ chịu trách nhiệm thụ lý, giải quyết theo quy định củapháp luật.

          Từ khi áp dụng ISO 9001:2008 trong công tác giải quyết khiếu nại,tố cáo, hiệu quả mang lại là rút ngắn thời gian giải quyết, trình tự thủ tục giải quyết được đảm bảo, dễ kiểm soát.

          4. Về công tác quản lý đào tạo, công cụ hỗ trợ, ấn chỉ, định giá tài sản đượcthực hiện đúng quy định, có kiểm tra, giám sát thực hiện. 

5. Công tác đánh giá, khắc phục và cải tiến.

Trongquá trình áp dụng cơ quan đã thành lập đoàn đánh giá nội bộ, ít nhất một năm đánh giá một lần nhằm nhìn nhận và đánh giá nghiêm túc những việc đã làm và chưa làm được để từ đó có biện pháp khắc phục, phòng ngừa. Trong quá trình đánh giá đã ghi chép lại những điểm chưa phù hợp cần khắc phục trong quá trình áp dụng hệ thống, nếu văn bản pháp luật có sự thay đổi thì phải theo dõi, hiệu chỉnh tài liệu cho phù hợp. Các Phòng chuyên môn, Đội QLTT đã hoàn thiện, khắc phục, cải tiến các hồ sơ theo đúng yêu cầu của đoàn đánh giá nội bộ.                                                                                   .
         Công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ về ISO hành chính: Có thể khẳng định rằng, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong hoạt động của cơ quan là một chủ trương đúng đắn. Với những kết quả ban đầu đạt được tại đơn vị cho thấy việc áp dụng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đã góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính của đơn vị. Vì vậy sau khi được cấp chứng nhận Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang sẽ tiếp tục duy trì, cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình áp dụng và phối hợp với tổ chức chứng nhận trong việc đánh giá giám sát định kỳ theo quy định như đã cam kết trong Chính sách chất lượng.

 

Nhìn chung việc áp dụng tiêu chuẩn ISO đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của đơn vị, thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính của tỉnh. Tuy nhiên mức độ chuyển biến sau khi áp đụng tiêu chuẩn ISO còn chưa đồng đều, rõ nét.Qua các kết quả khảo sát, đánh giá và qua việc tổng hợp các báo cáo về tìnhhình áp dụng tiêu chuẩn ISO trong cơ quan cho thấy tiêu chuẩn ISO là một phương pháp quản lý khoa học tiên tiến có thế áp dụng vào các cơ quan QLNN, phục vụ tốt cho yêu cầu cải cách hành chính.

  Ngày 3/7/2012, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã ký quyết định số 308/QLTT-ISO ban hành chính sách chất lượng với phương châm “Chính xác – Kịp thời – Công minh- Đúng luật” nhằm cam kết triển khai duy trì áp dụng, phòng ngừa, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong hoạt động hành chính của Chi cục QLTT tỉnh An Giang năm 2012 và những năm tiếp theo. Theo đó các Phòng, Đội trực thuộc tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan.