Lãnh đạo chi cục

Trụ sở Chi cục QLTT tỉnh An Giang:

Đăng ngày: 13/01/2015 bởi user

Trụ sở Chi cục QLTT tỉnh An Giang:


Địachỉ : 32 Bis, đường Thoại Ngọc Hầu,  phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang

Sốđiện thoại : 0763. 841 016; 943 761,  Fax: 0763. 846 473

Email:   ccqltt@angiang.gov.vn

Website: http://chicucquanlythitruongangiang.gov.vn

 

+Ban Lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh An Giang

 

 Chi cục trưởng

Phan Lợi 

ĐT:0763. 845253 - 0913 877 021


             

                                    Phó Chi cục trưởng

                                    Nguyễn Hoàng Vân

                      ĐT: 0763. 842378 – 0986 996 999

                                       

            

                                   

                             

                                Phó Chi cục trưởng

                            Trần Thị Thu Thanh Thủy

                   ĐT: 0763. 942 424 – 0989 625 878